KVK interass

Uw kvk team

Special Car Policy CROWN insure ® Electric Car Insurance AssurMiFID gedragregels Onze missie & waarden Wettelijke informatieplicht

Tot uw dienst

kvk interass is een onafhankelijk kantoor en binding authority agency dat zich richt op de advisering van de professioneel verzekeringsmakelaar.

Met verscheidene polissen treden we op als master broker.

Wij bieden maatwerk en gespecialiseerde dienstverlening op het gebied van risicobeheer en verzekeringen voor grote bedrijven; industrie; KMO en vrije beroepen.

kvk interass adviseert uitsluitend via deze lokaal verzekeringsmakelaar.

Wij zijn placing broker voor grootzakelijke risico's en binding agent (voor onze members) van sommige carriers.

Naast de gezamenlijke advisering van uw cliënt, begeleiden wij de contacten met de verzekeringsmaatschappijen waarbij de verzekeringen ondergebracht worden.

Graag bouwen wij met u aan een goede, langdurige relatie waarin kwaliteit en onze proactieve rol - specialisatie in verzekeringsrecht & technieken (indien nodig ‘grensoverschrijdend’) - voorop staan.

Wij durven daarin te investeren en voor u te kiezen. Indien u ook bereid bent deze keuze te maken, nodigen wij u graag uit voor een nadere kennismaking.

Waarborgen op maat

Stelt u zich eens voor dat uw bedrijf door domme pech aan de rand van een faillissement komt te staan!
Met de bedrijfsverzekeringen via kvk interass hoeft het niet zover te komen. Wij bieden u op maat gesneden bedrijfsverzekeringen aan, met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.

Aansprakelijkheid

Burgerlijke aansprakelijkheid • Beroepsaansprakelijkheid • Recall verzekering • Controleverzekering – tienjarige aansprakelijkheid • Milieuaansprakelijkheid

Patrimonium

Brand‐ en diefstalverzekering • Bedrijfsschade en contractuele vergoedingen • Machinebreuk • Alle risico’s elektronica • Alle bouwplaats risico’s • Geld- en waardenverzekering • Voertuigen en rollend materiaal

Personeels- en persoonsverzekeringen

Arbeidsongevallen • Privéleven • Gewaarborgd loon • Gewaarborgd inkomen • Groepsverzekeringen • Bijstands‐ en bagageverzekeringen • Reisverzekeringen • Hospitalisatieverzekeringen • Ontvoering en afpersing • Expats en Impats

Transport

Goederenverzekering • Vaartuigen • Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering (CMR)

Andere verzekeringen

Film‐ en fotoverzekeringen • Evenementenverzekeringen • Paardenverzekering • Waardevolle voorwerpen‐ en kunstverzekering • Vliegtuigverzekering • Rechtsbijstandverzekering • Dier- en Veeverzekering (inclusief Sperma en Embryos)

Verzekeringskantoor Benelux & France

Wie zijn we

kvk interass, opgericht in 2008, is een onafhankelijk kantoor dat zich richt op de advisering van de grootindustrie, de ondernemer, zijn (familie)bedrijf en vrije beroepsbeoefenaren, zoals medici en advocaten, op het brede vakgebied van verzekeringen & pensioenen.

Onze specialisten ( met 25 jaar ervaring in de verzekeringssector ) staan de verzekeringsnemer - via zijn lokaal Nederlands of Belgisch verzekeringsmakelaar – bij, om weloverwogen beslissingen te nemen in hoeverre risico’s dienen te worden verzekerd of voorzieningen dienen te worden getroffen binnen het grensoverschrijdend luik van zijn verzekeringsportfolio.

Dit gaat veel verder dan het simpelweg afsluiten van verzekeringen.

Naast de gezamenlijke advisering begeleiden wij in samenspraak met de lokaal verzekeringsmakelaar de contacten met de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

Schade melden

Schade aan uw auto of motor

 • Meld de schade binnen drie dagen. Dit kan schriftelijk, telefonisch.
  • Schriftelijk – via gewone postzending of digitaal via mail à ons
   Vul samen met de tegenpartij het Europees Schadeformulier in. Stuur het formulier vervolgens op naar uw makelaar.
   Wij nemen uw schadeclaim bij ontvangst direct in behandeling. U kunt het Europees Schadeformulier bestellen via uw makelaar of hier downloaden.
  • Telefonisch
   Meld de schade binnen drie dagen. Neem contact op met uw makelaar.
 • Direct hulp nodig? Bel uw makelaar of ons.

Wij verwijzen hierbij ook naar de verplichtingen bij schade die in de voorwaarden van uw verzekering zijn vermeld.

Marine

General Cargo & Commodities

Specialised cargo cover in the following categories:

 • Commodity trade insurance
 • Far East business
 • Nutrition
 • Heavy lift cargo
 • Liquid Natural Gas
 • Crude Oil
 • Perishables

Marine/Cargo Liabilities

The main customers of this unit include hauliers, freight forwarders, stevedores and warehouse and terminal operators.
The cover we offer consists mainly of:

 • Cargo liability insurance
 • General/legal liability
 • Equipment

Inland Hull and Land Equipment

Drawing on many years of experience we offer competitive and flexible insurance solutions to builders and operators of inland barges and vessels, as well as land-based equipment.

 • Extended hull/machinery cover
 • Third-party liability cover
 • Specialised hull cover for land-based equipment

Builder’s Risk

Within the shipping industry

 • Builder’s risk insurance
 • Ship repairer’s liability
 • Contractual liability
 • Guarantee cover

Yachts 

We insure ocean-going luxury yachts with a value of EUR 1 million or more.
Its options for insurance cover worldwide include:

 • All risks
 • Full cover, including Protection & Indemnity and crew
 • No-claim option

Ocean Hull

Main focus is on specialised vessels for niches such as heavy lift, dredging, port assistance, cruise, and oil and gas. Key product lines are:

 • Extended hull/machinery cover
 • Third-party liability
 • Special equipment cover

Aviation insurance

We can provide all lines of aviation insurance including, but not limited to: private and commercial aircraft, business jets, helicopters, and gliders. Aircraft insurance is divided into several types of insurance coverages:

Public liability insurance- often referred to as third party liability covers aircraft owners for damage that their aircraft does to third party property, such as houses, cars, crops, airport facilities and other aircraft struck in a collision. It does not provide coverage for damage to the insured aircraft itself or coverage for passengers injured on the insured aircraft.
Passenger liability insurance-protects passengers riding in the aircraft who are injured or killed.
Combined Single Limit (CSL)-CSL coverage combines public liability and passenger liability coverage into a single coverage with a single overall limit per accident.
Ground risk hull insurance-This provides coverage for the insured aircraft against damage when it is on the ground and not in motion.
Ground risk hull insurance in motion (taxiing)-provides coverage while the aircraft is taxiing, but not while taking off or landing.
In-flight insurance- In-flight coverage protects an insured aircraft against damage during all phases of flight and ground operation, including while parked or stored.

Contact us

Professional Services

Bedrijven en vrije beroepsbeoefenaars die professionele diensten verschaffen aan hun cliënten, lopen een aanzienlijk risico op vorderingen wegens nalatigheid en dienen daarom op een adequate manier beschermd te worden tegen schade veroorzaakt door geleverde diensten of verzuim.

Voor bepaalde vrije beroepen is deze dekking vaak verplicht.
De anderen dienen hun risico zelf in te schalen.

Graag helpen we u inzicht te verkrijgen in deze risico's en biedt kvk interass met diverse verzekeringen, producten en diensten een voordelige totaaloplossing.

De verzekeringen en bijbehorende alternatieven voor vrije beroepen zijn al jaren het specialisme van kvk interass. Met onze inkoopkracht zijn wij in staat, in te spelen op marktfluctuaties en in onderhandeling met verzekeraars oplossingen te bedenken voor moeilijk verzekerbare risico's.

Wij staan de verzekerde vanaf het begin bij als er een claim wordt ingediend. Ook hier staat altijd uw belang als klant voorop.


essentieel dienen volgende domeinen aangehaald te worden:

 • Personenverzekering
 • Vermogensverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering

op het gebied van verzekeringen moet u zich bekommeren om twee zaken:

 • de bescherming van de werkcapaciteit
 • de dekking beroepsaansprakelijkheid

kvk interass heeft twee benaderingswijzen ontwikkeld om aan uw behoeften te voldoen:

 • de eerste is geïndividualiseerd en op maat
 • de tweede bestaat uit opgemaakte programma's die werden ontwikkeld in samenwerking met typerende beroepsverenigingen van diverse intellectuele beroepen.

Private Insurance

Meer weten over Private Insurance? Contacteer productie@kvk-interass.eu.

KvK Bouw

Meer weten over bouwverzekeringen? Contacteer productie@kvk-interass.eu.

Downloads & Kennisgeving

 • Algemene bedrijfsbrochure
 • Brochure "private insurance"
 • Dienstenwijzer "Accountancy & Claims"
 • BTW verklaring
 • Quest corporate study
 • Quest marine
 • Rampenschade - gebruikshandleiding
 • Kennisgeving 'inducements-sensu-stricto'
 • Risicomanagement
 • Kernactiviteiten en segmenten Special Insurance
 • Brandveiligheid Particuliere Woonst
 • Medisch attest eerste vaststelling
 • Schadeformulier Auto - EAF
 • Schadeformulier Brand
 • Schadeformulier B. Wetsverzekering Arbeidsongeval
 • Schadeformulier L Corporate
 • Schadeformulier L Retail
 • Schadeformulier Watersportpolis
 • Detailopgave elektriciteitsschade
 • Detailopgave waterschade
 • Getuigenverklaring
 • Inlichtingen Proces-Verbaal
 • Compliance check Nederlandse Carriers
 • Checklist brand & diefstalpreventie Vakantieperiode
 • België Wanneer Het Verkeer U raakt
 • Toelichting op de sanctieclausule
 • Minnelijke regeling verkeersongeval

Mifid-gedragsregels

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in u dit verband volgende informatie mee:

1. Aangeboden producten en diensten

1.1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

“Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”.

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen;
2: Ziekte;
3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;
4: Casco rollend spoorwegmaterieel;
5: Luchtvaartuigcasco;
6: Casco zee- en binnenschepen;
7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;
8: Brand en natuurevenementen;
9: Andere schade aan goederen;
10: BA motorrijtuigen;
11: BA luchtvaartuigen;
12: BA zee- en binnenschepen;
13: Algemene BA;
15: Borgtocht;
16: Diverse geldelijke verliezen;
17: Rechtsbijstand;
18: Hulpverlening;

1.3. Polisvoorwaarden

Altijd bijgevoegd bij ons aanbod.

2. Informatie over het belangenconflictenbeleid

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.

2.1. Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID -gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

2.2. Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste va, de cliënt;
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de client voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
 • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
 • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;

2.3. Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

 • Een interne instructienota;
 • Een aangepast verloningsbeleid;
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • Een beleid dat erop toeziet dat aile informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.
 • Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

2.4. Wat is de procedure?

Procedure belangenconflict

2.5. Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

3. Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen die wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as http://www.ombudsman.as

* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten a/soak van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Auto garantie

In ons streven om u een totaalaanbod te kunnen aanbieden stellen wij u vandaag een nieuw product in ons gamma voor: de garantie-uitbreiding voor personenwagens

 

Iedereen weet dat je op een nieuwe of tweedehands personenwagen die je bij een dealer koopt een garantie krijgt gaande van meestal 1, 2 tot 3 jaar (uitzonderlijk tot 5 of 7 jaar), afhankelijk van het aanbod van de dealer of het merk. Spijtig genoeg is het vaak bang afwachten wat die garantie echt waard is en is het niet steeds duidelijk wat er nu wordt begrepen onder garantie.

 

Garantie voor tweedehands wagens

 • De eigenaar heeft de wagen gekocht van een particulier
  De eigenaar heeft nog GEEN garantie op de wagen en kan deze investering beschermen door 1 jaar garantie af te sluiten vanaf datum van vandaag, en eventueel later verlengen met een 2de en een 3de jaar.

 • De eigenaar heeft de wagen gekocht van een handelaar / garage
  De eigenaar geniet van minimum 1 jaar garantie op de wagen en kan deze garantie uitbreiden met een 2de jaar, en eventueel later nog een 3de en een 4de jaar.

Garantie voor nieuwe wagens

 • De eigenaar geniet van 2 of 3 jaar fabriekswaarborg
  De eigenaar kan tot op de 22ste of 34ste maand na eerste in verkeersstelling deze garantie met 1 jaar verlengen en later eventueel nog een 2de en 3de verlenging.

 • De eigenaar geniet van 2 of 3 jaar fabriekswaarborg, aangevuld met een verlenging tot 4, 5 of 7 jaar garantie
  Deze eigenaar kan geen extra garantie meer onderschrijven.

 

Beide garanties zijn ontwikkeld door DE referentie in garantieverzekeringen om voertuigeigenaren te beschermen tegen dure reparaties die het gevolg zijn van het onverwacht stuk gaan van mechanische, elektrische of elektronische onderdelen.

kvk interass CVBA
Ondernemingsn° 0831.927.626
AIG beroepsaansprakelijkheidspolis
attestn° BF33001718
incl. Binding agent
FSMA n° 111074 A
Amerikalei 137 - 2000 Antwerpen
Tel: +32.3.216.33.33
E-mail: productie@kvk-interass.eu
Bank: BE08 3631 1356 4913

Webdesign: Robarov

B2B website geschikt voor PC consultatie